Opdrachtenmonitor

Auftragsmonitor

De MEGALITH opdrachtenmonitor is hét instrument voor de verwerking en voor het beheer van alle opdrachten.

Alle inkomende opdrachten worden door de monitor beheerd.

De opdrachtenmonitor is de besturingscentrale van de binnendienst verkoop. Vanuit hier vindt de afwikkeling en afhandeling van opdrachten plaats.

De monitor heeft knoppen, waarmee snel toegang verkregen kan worden tot:

 

 • Aanmelden of bestellen van materiaal en papier, dat voor een bepaalde opdracht benodigd is
 • Informatie over belangrijke termijnen uitgaven (bijv. gegevens van geplande leveringen, geplande drukvrijgave, geplande drukafname etc.)
 • Oproepen van de papierstatus van de opdracht
 • Oproepen van de productiestatus van de opdracht
 • Inzicht in de actuele nacalculatie
 • Overzicht van geplande en afgesloten leveringen
 • Overzicht van de status van drukvoorbereiding (feedback via JDF/JMF)
 • Overzicht van de productiecapaciteit

Planning

Disposition

De planning heeft als doel de optimalisatie van de productie en de controlling van afspraken.

Werkprocessen zijn logisch met elkaar te verbinden en kunnen in hun tijdsvolgorde grafisch worden weergegeven.

De uit de calculatie overgenomen tijdswaarden staan de planning stuk voor stuk, per markering alsmede per kostenpost ter beschikking.

Opdrachten kunnen stuk voor stuk op verschillende drukpersen geproduceerd worden of markeringen kunnen opgedeeld worden.

De onderliggende stappen van het deelproces hebben steeds een begindatum en een einddatum per kostenpost.

Belangrijke afspraken kunnen in kleuren op het beeldscherm worden weergegeven en zijn op tijd zichtbaar.

Naast de automatische planning kan de planner op elk moment handmatig ingrijpen, mochten er prioriteiten verstrekt zijn die ingevoerd dienen te worden.

Grafisch capaciteitsoverzicht over alle geplande kostenposten.

Elektronische tijdsoverzichten/BDE

BDE

Dankzij de voortdurende feedback via de data-acquisitie van het bedrijf ontstaat grote transparantie in de productievordering van de verschillende opdrachten.

Iedere medewerker voert zijn werkzaamheden en materialen via het decentrale, webgebaseerde kostenregistratiesysteem in de productie zelfstandig in.

Meerdere medewerkers kunnen tegelijkertijd in een registratieterminal ingeboekt zijn.

Voordat de werkdag begint, krijgen medewerkers de geplande productieprocessen van de kostenposten te zien en wordt het elektronische werkbriefje op de BDE-terminal getoond. 

Om foutieve invoer in het BDE-systeem te vermijden, is het systeem voorzien van omvangrijke veiligheidsmaatregelen en plausibiliteitcontroles.

Vrachtbrieven voor pallets kunnen direct door het BDE uitgegeven worden.

Machine data-acquisitie (MDA)

MDE

De MEGALITH MDA waarborgt de perfecte informatiestroom tussen productie en productieplanning. Daarbij wordt door middel van besturings- en overdrachtsystemen die uit verschillende niveaus bestaan, het permanente dialoog met de terminals gegarandeerd.

Door middel van een MDA ontvangt u automatisch waardevolle informatie over de looptijden van machines, maar ook over momenten waarin machines stilstaan, worden voorbereid of in storing staan alsmede over opgetreden foutmeldingen; (bijna) live direct van iedere afzonderlijke machine.

De voordelen van MDA zijn onder andere:

 • Registratie en reductie van momenten van voorbereiding of storing van machines en zodoende ook een verbetering van de belasting van bovenstaande machines
 • Verhoging van de betrouwbaarheid van leveringen
 • Reductie van de doorlooptijden
 • Verbetering en waarborging van een hoog kwaliteitsstandaard
 • Verhoging van kwaliteit planning en besluitvorming
 • Verbetering van de controle op opdrachtvorderingen
 • Verhoging van de flexibiliteit (bijv. snelle reactie op storingen)

Offcanvas Module